Sunflower Oil, Avocado Oil, Soybean Oil, Grapeseed Oil, Castor Oil, Jojoba Oil, Vitamin E Oil and Essential Oil for fragrance.